Charlotte’s Web Olivia Winnie-the-Pooh

Теория на Фройд за детските стадии на развитието
Част 1

Развитието на детето в психологически аспект дълго време е било пренебрегвано. Днес обаче, вече знаем, че за да се изгради една пълноценна личност, то тя трябва да премине успешно през определени фази.
Различните школи в психологията предлагат различна класификация на тези фази, обръщайки внимание на определени елементи. Познавайки основните теории, за всеки родител би било по-лесно да се справи с кризите и проблемите и особеностите на даден период в детството.
Ще започнем с вижданията на психоаналитичната школа и в частност Зигмунд Фройд, следван от неговия ученик Ерик Ериксън.

Теорията на Фройд е наречена още “Теория за психосексуалното развитие” и се състои от 5 стадия. Фройд смята, че личността се формира чрез преминаването на определени фази, в които се наблюдават определени либидни прояви – т.е на в различните стадии, удоволствието идва от различни ерогенни зони. В случай, че детето премине успешно през всяка една от фазите, то се формира “здрава личност”, в противен случай се появяват т.нар “фиксации”, които оказват влияние на поведението в по-късен етап. Например, личност с фиксации в оралния период, може да бъде прекалено зависима от други хора, и да търси орална стимулация чрез пушене, пиене, храна … и дори гризане на нокти и несъзнателното хапане на химикала.

Ето кои са петте стадия на развитие, според Фройд и основните им характеристики.
1. Орален стадий – 0-1 година
Ерогенна зона: Уста
Основният източник на удоволствие за детето в този период е устата. Дейностите, които носят наслада на детето са сукане, смукане, поглъщане и захапване. Освен това е важно да отбележим, че тъй като в този период детето е напълно зависимо от другите, то развива чувство на сигурност и доверие, към тези, които се грижат за него т.е осигуряват му необходимият комфорт, чрез орална стимулация. Задачата на родителите е да направят детето малко по-самостоятелно, без да се чувства застрашено, за да се избегнат фиксации в този психосексуален етап. Последиците от тази фиксация могат да доведат до развитието на твърде зависима или твърде агресивна личност.

2. Анален стадий – 1-3 години
Ерогенна зона : Изпразване на червата и пикочния мехур
Фройд смята, че по време на този стадий удоволствието идва от установяването на контрол върху освобождаването на червата и пикочния мехур. Един от основните проблеми, с които се сблъскват родителите през този етап е приучването на детето да казва кога му се ходи до тоалетна и да ползва гърне. Установяването на контрол от детето върху тези процеси води до чувство за завършеност и независимост. За родителите е нужно да знаят, че трябва да бъдат търпеливи и да подходят с много внимание. Добра идея е да се използва положителна стимулация на детето – награждаването и поощряването му в подходящите ситуации.
В случай, че родителите използват наказания, вменяване на чувство за вина и срам или присмех, то е много вероятно да се получат фиксации. В случай, че родителите са твърде незаинтересовани към процеса, има голяма вероятност да се развие разхвърляна, безхаберна и деструктивна личност. Обратното – ако са прекалено изискващи, стриктни и авторитарни, то децата може да се превърнат в твърде стриктни, строги, ригидни и вманиачени личности.

Следващите три стадия са: фалически, латентен и генитален

Коментари са забранени.