Charlotte’s Web Olivia Winnie-the-Pooh

Теория на Фройд за детските стадии на развитието
Част 1

Posted in Articles | Коментарите са изключени
Теория на Фройд за детските стадии на развитиетоЧаст 1Children development phases according to FreudPart 1

Развитието на детето в психологически аспект дълго време е било пренебрегвано. Днес обаче, вече знаем, че за да се изгради една пълноценна личност, то тя трябва да премине успешно през определени фази.
Различните школи в психологията предлагат различна класификация на тези фази, обръщайки внимание на определени елементи. Познавайки основните теории, за всеки родител би било по-лесно да се справи с кризите и проблемите и особеностите на даден период в детството.
Ще започнем с вижданията на психоаналитичната школа и в частност Зигмунд Фройд, следван от неговия ученик Ерик Ериксън.

Теория на Фройд за детските стадии на развитието
Част 2

Posted in Articles | Коментарите са изключени
Children development phases according to FreudPart 2Теория на Фройд за детските стадии на развитиетоЧаст 2

След като вече се запознахме с първите два етапа от психосексуалното развитие на детето и техните характеристики е време да продължим нататък, с останалите три – фалически, латентен и генитален.
3. Фалически стадий – 3-6 години
Ерогенна зона: Гениталиите
Основният фокус и източник на удоволствие за детето в този стадий са гениталиите. Това е и етапът, в който децата започват да откриват различията между момчетата и момичетата.

Проблемното поведение, което не бива да игнорираме

Posted in Articles | No Comments
Проблемното поведение, което не бива да игнорирамеProblematic behavior that you should not ignore

При възпитанието на децата, много често родителите следят за наистина сериозни проблеми в поведението, пренебрегвайки малките такива. Това обаче не винаги е правилният подход, защото именно на пръв поглед незначителните пропуски водят до по-сериозни отклонения.
Тук сме ви подготвили три от най-честите сигнали, на които всеки родител трябва да обърне внимание, за да си спести главоболия за напред.