Charlotte’s Web Olivia Winnie-the-Pooh

Теория на Фройд за детските стадии на развитието
Част 2

След като вече се запознахме с първите два етапа от психосексуалното развитие на детето и техните характеристики е време да продължим нататък, с останалите три – фалически, латентен и генитален.
3. Фалически стадий – 3-6 години
Ерогенна зона: Гениталиите
Основният фокус и източник на удоволствие за детето в този стадий са гениталиите. Това е и етапът, в който децата започват да откриват различията между момчетата и момичетата.

Освен това Фройд смята, че в този период момченцата започват да приемат баща си като съперник – т.нар Едипов комплекс. Те искат да притежават майка си, искайки да отстранят бащата, но се страхуват от наказанието му – т.нар “страх от кастрация”.
“Комплекс на Електра” се нарича състоянието, в което момиченцето приема майка си за съперник, но Фройд смята, че при момичетата, в този период по-сериозният проблем е т.нар “завист към пениса”. Момичетата забелязват, че момченцата имат нещо повече от тях на съответното място, което води до завист от тяхна страна. Интересното е твърдението му, че момичета никога не успяват да разрешат тази криза и остават завинаги фиксирани в тази “завист” до известна степен. Негови колеги, като Карън Хорни, оспорват тази теория наричайки я неточна и унизителна за жените. Хорни дори излага идеята, че мъжете от своя страна се чувстват малоценни, тъй като не могат да дадат живот, чрез износването и раждането на дете за разлика от жените.

4. Латентен стадий – 6-12 години (пубертет)
Ерогенна зона: В този стадий сексуалността е крайно занижена
По време на този стадий либидото е потиснато. За това временно спокойствие допринася развитието на другите две структури на личността, според Фройд – Его (Аз) и Супер Его (Свръх Аз). Началото на този етап съвпада горе долу със започването на училище и децата се фокусират върху изграждането на взаимоотношения с другите и развиването на интереси и хобита.
Това е времето за изследвания, в които сексуалната енергия е все още налице, но е насочена в други области – интелектуални занимания и комуникации и взаимодействие с останалите. Този стадий е много важен за развитието на социалните умения и изграждането на увереност.

5. Генитален стадий – Започва с началото на пубертета
Ерогенна зона: Зрели сексуални интереси
През последният етап от психосексуалното развитие, личността започва да открива сексуалното привличане към противоположния пол. Той започва с идването на пубертета и продължава през целия живот на индивида.
В по-ранните етапи, акцентът беше върху удовлетворяването само на индивидуалните потребности. През гениталния стадий се появява интересът към благополучието на останалите. В случай, че предишните стадий са били преминати успешно, то сега трябва да имаме една добре балансирана, грижовна личност. Основната цел в този стадий е установяването на равновесие и хармония между различните области от живота.

Заключение:
• Теорията на Фройд е базирана почти изцяло върху психосексуалното развитие при момчетата, като се обръща съвсем малко внимание на това при момичетата.
• Теорията трудно може да бъде научно тествана. Невъзможно е да се измери например либидото, което прави тестването невъзможно.
• Предположенията на Фройд за формирането на определена личност въз основа на преминаването през съответните стадий са твърде неясни. От къде можем да знаем, че конкретното поведение на възрастния е причинено от даден опит в детството. Периодът между “стимулът” и “реакцията” е твърде дълъг, за да се твърди, че има връзка между двете променливи.
• Теорията на Фройд се базира на наблюденията му над отделни случаи, а не на емпирични изследвания. При това – всичките му заключения са направени на база разговорите му с вече възрастни индивиди, а не истинско проследяване на детското развитие.
• Така или иначе, Фройд има както свои поддръжници, така и свои противници. Хубаво е да познаваме теорията му, но всеки сам за себе си преценява колко истина има в нея.

Коментари са забранени.